Protokoll fört vid årsmöte med Österängs Bygdegårdsförening 2017-03-09 

Verksamhetsberättelse för Österängs bygdegårdsförening 2016
Styrelsen för Österängs Bygdegårdsförening avger följande årsberättelse för året 2016.
Förutom årsmötet har styrelsen haft möten varje månad.
Styrelsen består av ordförande Maria Borg, kassör Ann-Charlotte Lundkvist, vice ordförande Annelie Johansson, sekreterare Ronny Andersson samt övriga ledamöter Göran Gustafsson, Mikael Skoog, Arne Johansson, Lars Johansson, Inger Johansson, Jan Carlson och Majken Andersson.
Suppleanter är Per Mattson, Daniel Ågren och Ingemar Andersson. Valberedningen består av Lotta Mattsson och Malin Carlsson. Föreningens revisorer är Kristina Williamsson och Ingemar Andersson. Revisorssuppleant är Kerstin Windestål. Inger Johansson är uthyrare.
Som vanligt inleddes bygdegårdsåret med den årliga grötfesten. En mycket trevlig kväll med rykande färsk risgrynsgröt och goda hembakade tårtor. Revygruppen Garv stod för underhållningen och de drygt 75 personerna i publiken fick sig många garv.
Våren hurrades in vid Jättafjät med traditionsenlig eld. Trots att Jättafjätskören lagt ner kom de till elden och sjöng fantastiskt. Vårtalare var Björn Hald. I bygdegården serverades kaffe och smörgås. Hugo Ljungkvist stod för underhållningen.
I juni firades midsommar i strålande sol, trots en regnig sommar. Nisse Tunborg och Arne Johansson spelade och sjöng medan det var dans kring midsommarstången. Därefter serverades det kaffe och tårtbuffé.
Intresset för bygdegårdens juliloppis var stort. Ett femtiotal försäljare trängdes på gården. Bygdegården sålde varmkorv, smörgåsar, kaffe och fika. Österängsboa hade öppet och hantverk och glass såldes.
6 augusti anordnades en hemvändardag. Det blev en eftermiddag/kväll med många kära återseenden. I bygdegården fanns många fotografier och album att titta i. Det blev också filmvisning från 1960- talets Österäng. Det hanns också med en kort bygdevandring. Detta var ett samarrangemang med Forshem-Fullösa hembygdsförening.
28 augusti avslutade Österängsboa sommarens säsong med våfflor.
22 oktober var det danskväll. Kalle och Stefan spelade.
I november återinvigdes det nyrenoverade motionsspåret då Theodor Wessman högtidligt klippte bandet. Därefter gick startskottet för löpartävlingen och tipspromenaden. Glögg och korv serverades.
Trots att snö saknades blev julmarknaden den 3 december välbesökt.
Lucia firades i bygdegården med scouternas luciatåg. Pepparkakor, lussekatter och kaffe serverades.
Under hösten har vi planerat och ansökt om bidrag till en köksrenovering.
Bygdegården har sammanfattningsvis varit en samlingspunkt. Österängs bygdegård har varit använd under året pingis, kurser, bröllop, dans, bastu, Boa mm. Dessutom tillkommer bastubad och Österängsboa.
Slutligen vill vi i styrelsen framföra Ett stort tack till alla som under året ställt upp, ingen nämnd och ingen glömd.

Vi hoppas att år 2017 skall bli ett lika bra år som 2016 med samma anda som förut.
Styrelsen