OBS Detta var ett aprilskämt!

Unik fjärilslarv förpuppas i Österängs julgran

Att tala om en biologisk sensation är ett milt uttryck. Men sakkunniga inom entomologin menar att det är en uppseendeväckande händelse, det som just nu håller på att ske innanför barken på den stora julgran som fortfarande står kvar vid Österängs korsväg.
Anledningen till att granen alltjämt står kvar så här in i april månad, beror just på att en larv till den mycket ovanliga fjärilen granfuks nymphalis xanthomelas, har upptäckts.
- Det är verkligen en biologisk sensation, det som håller på att hända och jag är övertygad om att Österäng kommer att få en plats i den naturvetenskapliga litteraturen för all framtid, säger Curt-Rune Leverhäll från länsstyrelsens enhet för larver, insekter och andra smådjur.
Upptäckten gjordes nyligen av en tillfällighet, när några av byns barn lekte kurragömma under granen. Ett oregelbundet format hål i nedre delen av stammen upptäcktes av de vetgiriga barnen och när de hörde ett svagt borrande ljud, kontaktade de sina föräldrar.
En av föräldrarna arbetar på länsstyrelsen och har dokumenterad kunskap om just entomogoli och slog därför omedelbart larm.
- Att granfuks nymphalisfjärilen ens har förekommit i Sverige och dessutom säkrat sin avkomma genom att lägga ägg, har aldrig tidigare noterats, säger Curt-Rune Leverhäll. Detta är en så stor händelse att vi omedelbart har vidtagit åtgärder, vilket tyvärr kommer att få en del negativa följder för alla som bor i Österäng och de som brukar trafikera korsvägen.
Den första åtgärden som länsstyrelsen vidtog var att utfärda ett föreläggande till bygdegårdsföreningen att de inte på några villkor får ta ner granen förrän tidigast i slutet av juni, då larven borde gått igenom sina olika stadier från larv via förpuppning till fullt utvecklad fjäril.
Trots den stränga vintern verkar larvstadiet vara i sin slutfas och nu inträder den känsliga förpuppningen.
-Vi kommer snarast att sätta upp avspärrningar kring granen, men tyvärr räcker inte denna åtgärd, då puppan är otroligt störningskänslig för vibrationer i marken som fortplantar sig till granstammen, säger Leverhäll.
Trafikverket är informerade och de har redan beslutat att från och med idag begränsa högsta tillåtna hastighet under dagtid till 20 kilometer i timman på såväl vägarna till Äskekärr/Hällekis som till Årnäs. Allt inom 100 meters avstånd från korsvägen. Då puppan är helt beroende av ostörd sömn kommer dessutom all trafik genom korsningen att helt förbjudas mellan klockan 22.00 och 05.00 varje natt till den 30 juni. De som nödvändigtvis måste ta en nattpromenad ombedes att gå med mycket lätta och försiktiga steg.
Länsstyrelsens sakkunnige tror att Österängsborna har förståelse för denna åtgärd då den senaste fordonsräkning som Trafikverket genomförde visar att det är högst ovanligt med trafik genom byn under dygnets mörka timmar.
Maria Borg är ordförande i bygdegårdsföreningen och som den förstående lärarinna hon är, vädjar hon till alla i byn att respektera de åtgärder som nu anbefalls och att alla medverkar till denna form av gransamverkan.
-Personligen behöver jag inte åka genom korset utan kan välja att köra runt fotbollsplanen när jag är ute och nattsuddar, säger hon.
Mot den bakgrund att Österäng blir känt för att ha kläckt fram den ovanliga granfuksen tycket jag de vidtagna åtgärderna är helt i sin ordning. Om sedan granen behåller sina barr och inte ser allt för bedrövlig ut, kan den ju lika gärna få stå kvar till jul och vi slipper jobbet med att fixa en ny gran i år.

1 april 2018