Onsdagen den 3 mars 2010 hölls årsmöte med Österängs bygdegårdsförening.
Mötet leddes av Göran Gustafsson som kunde hälsa cirka 20 besökare välkomna. Sekreterare för mötet var Annelie Johansson.
Kassarapport, verksamhets- och revisionsberättelse lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Då Maria Andersson avböjt fortsatt engagemang i styrelsen nyvaldes Aina Andersson i hennes ställe. Aina Andersson valdes även att bli föreningens ordförande för år 2010..
Lotta Jägrud hade avböjt omval som suppleant och i hennes ställe nyvaldes Maria Borg.
Sven-Erik blomgren hade avböjt omval som revisor och nyvald blev Egon Österberg.
I övrigt skedde omval på samtliga styrelse- och funktionärsposter.


Protokoll fört vid årsmöte för
Österängs bygdegårdsförening

03.3.2010


1. Mötet öppnades

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Göran Gustavsson.

3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Annelie Johansson.

4. Val av justeringsmän för mötet
Till justeringsmän valdes Robert Svensson och Maria Borg.

5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
Fastslogs att mötet har utlyst på rätt sätt.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

7. Ekonomisk berättelse
Den ekonomiska berättelsen upplästes av kassör Kristina Williamsson och godkändes av mötet.

8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen upplästes av revisor Marianne Lorentsson och lades till handlingarna.


9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2009
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2009.

10. Val av ordförande för 2010
Då Maria Andersson valt att avgå nyvaldes Aina Andersson.

11. Val av styrelseledamöter för 2010
Till styrelseledamöter på två år omvaldes Kristina Williamsson, Göran Gustavsson, Arne Johansson, Annelie Johansson, Jan Andersson och Inger Johansson.

12. Val av suppleanter för 2010
Malin Carlsson, Jonas Wångstedt och Per Mattson omvaldes. Då Lotta Jägerud valt att avgå, nyvaldes Maria Borg.

13. Val av valberedning för 2010
Till valberedning omvaldes Lotta Mattsson och Richard Andersson.

14. Val av revisorer för 2010
Till revisorer omvaldes Marianne Lorentzon och Egon Österberg nyvaldes då Sven-Erik Blomgren valt att avgå. Som suppleant omvaldes Kerstin Windestål.

15. Val av uthyrare för 2010
Till uthyrare omvaldes Inger Johansson.

16. Val av ombud till distriktsstämman
Styrelsen utsågs att finna ombud till distriktsstämman.

17. Övriga frågor
• Jan Carlsson informerade om den skrivelse som skickats angående trafiksäkerheten i Österäng. Skrivelsen har skickats till polismyndigheten, Götene kommun, vägverket samt Länsstyrelsen. Polismyndigheten stödjer det förslag som står att läsa i skrivelsen. Svar väntas från Länstyrelsen.

18. Mötet avslutades
Robert Svensson Justeringsman Maria Borg Justeringsman
Annelie Johansson sekreterare


Verksamhetsberättelse för år 2009

Styrelsen för Österängs Bygdegårdsförening avger följande årsberättelse för året 2009.
Förutom årsmötet den 3 mars har styrelsen haft möten första torsdagen i varje månad.
Styrelsen består av elva ledamöter och fyra suppleanter. Ordförande har varit Maria Andersson, kassör Kristina Williamsson sekreterare Inger Johansson samt övriga ledamöter Göran Gustafsson, Mikael Skog, Arne Johansson, Jan Andersson, Annelie Johansson, Ronny Andersson, Jan Carlsson och Majken Andersson.
Suppleanter är Jonas Wångstedt, Malin Carlsson, Per Mattson och Lotta Jägrud.
Bygdegården har varit uthyrd och använd vid ca 140 tillfällen under året och många av dessa har varit våra egna aktiviteter. Tillkommer gör dessutom bastubad och Österängsboa. Måndagsträffarna och gymnastikföreningen som är våra trogna hyresgäster. Svenska Husbilsklubben har även i år haft två träffar i bygdegården och Götene kommun har haft fem konferensdagar.
Vidare har det varit privata tillställningar, träningsläger, andra föreningars styrelsemöten och årsmöten.
Året började med den traditionsenliga grötfesten där Göran och Mikael som vanligt bjöd på ett bejublat framträdande. 21 februari var det dags för en danskväll med Peder Sweder och 1mars var det Irländsk musikkväll med Irish Fiddler Band. 21 mars besökte Panikteatern bygdegården för fjärde gången och denna gång var rubriken på kvällens program ” I huvudet på Sixten Olsson ” .
Vårens fem tipspromenader började den 29 mars med våffelservering.
I slutet av april var det arbetsdag. Valborgsfirandet hölls som tidigare år vid Jättafjät, dock utan eld denna gång på grund av vädret. Kaffeservering och underhållning av Jättafjätskören följde därefter i bygdegården. 17 maj var det Mc-utflykt. Midsommarfirande hölls med kaffe och tårta och för dragspelsmusik till sång, lekar och dans kring midsommarstången svarade Eivor Engström Allsångskväll med Jättafjätskören var det 9 juli och loppis med många försäljare på plats hölls 18 juli.
I augusti var det åter igen dags för Österängsdagen med motorutställning, wolleyboll, boule, servering, varm korvförsäljning, lotterier, fiskdamm, tipspromenad m.m. Med sångunderhållning medverkade Jättafjätskören och trollkarlen Nicklas Möller som roade både unga och gamla.
En blueskväll hölls den 26 september med Fat Daddys Bluesband. Fyra tipspromenader fanns också med i höstens evenemang. Lördag 5 december var det så dags för den traditionella julmarknaden med många utställare och besökare. Luciafest med Jättafjätskören hölls den 12 december då bygdegården var fullsatt. Vi hoppas att det blir en tradition.
Jan Carlsson har skickat skrivelser till Götene kommun, Vägverket och Länsstyrelsen
angående trafiksäkerheten i Österäng.
Underhåll har under året gjorts av två dörrar till omklädningsrummen, fläkt till vävstugan och ena toaletten samt byte av element. En avfuktare till källaren har även installerats. Investering av 40 nya stolar har gjorts.
Tack till måndagsträffen som betalat halva kostnaden och som alltid stöttar bygdegårdsföreningen på alla vis.
Ett tack till alla som under året ställt upp, ingen nämnd och ingen glömd.
Vi hoppas att år 2010 skall bli ett lika bra år som 2009 med samma anda som förut.
Styrelsen