Årsmöte Österängs Bygdegårdsförening 2012-03-01

1. Ordförande Maria Borg förklarade mötet öppnat.

2. Maria Borg valdes som ordförande för mötet.

3. Till sekreterare för årsmötet valdes Annelie Johansson.

4. Anders Rohdin och Mikael Skog valdes till justeringsmän för mötet.

5. Det beslutades att stämman utlysts i behörig ordning.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av ordförande Maria Borg, godkändes och lades till handlingarna.

7. Den ekonomiska berättelsen upplästes av Kristina Willamsson, godkändes och lades till handlingarna.

8. Revisor Marianne Lorentzon läste upp revisorernas berättelse som godkändes och lades till handlingarna.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012

10. Till ordförande för 2012 omvaldes Maria Borg.

11. Arne Johansson, Majken Andersson, Inger Johansson, Annelie Johansson omvaldes som styrelseledamöter för 2012. Då Kristina Williamsson valt att avgå, valdes Emil Andersson som ny kassör. Då Jan Andersson valt att avgå som styrelseledamot, nyvaldes Lars Johansson.

12. Susanne Dahlberg, Per Mattsson, Jonas Wångstedt och Aina Andersson omvaldes som suppleanter till styrelsen. Malin Carlsson valde att avgå. Ingen ersättare utsågs då det vid förra mötet blev fel antal ledamöter i styrelsen.

13. Lotta Andersson omvaldes till valberedning för 2012. Malin Carlsson nyvaldes då Emil Andersson invaldes i styrelsen som ny kassör.

14. Marianne Lorentzon omvaldes som revisor för 2012, Kristina Williamsson nyvaldes, då Egon Österberg valt att avgå. Kerstin Windestål omvaldes som revisorsuppleant.

15. Inger Johansson omvaldes av uthyrare för 2012.

16. Val av ombud till distriktsstämman uppskjutes till nästa styrelsemöte.

17. Kassör Emil Andersson och ordförande Maria Borg valdes att teckna firma.

18. Övriga frågor
-Datum för loppmarknad bestämdes till 14 juli.
- Reparation av luftvärmepump nödvändig. Jan har tagit kontakt med reparatör.
- Fråga om Österängsdagen uppkom, styrelsen diskuterar frågan på nästa möte.
- Fotbollsmatcherna i EM kommer att visas på storbild.
- I golvbrunnen i trappan ner till källaren, välver det upp vatten. Från 1600 kostar det att gå in med kamera, styrelsen diskuterar frågan på nästa möte.

19. Ordförande avslutade mötet.


Annelie Johansson, sekreterare Anders Rodhin, Justeringsman
Mikael Skog, Justeringsman


Verksamhetsberättelse för år 2011

Styrelsen för Österängs Bygdegårdsförening avger följande årsberättelse för året 2011.
Förutom årsmötet den 1 mars har styrelsen haft möten första torsdagen i varje månad med några undantag.
Styrelsen består av ordförande Maria Borg, kassör och vice ordförande Kristina Williamsson, sekreterare Ronny Andersson samt övriga ledamöter Göran Gustafsson, Mikael Skoog, Arne Johansson, Jan Andersson, Inger Johansson, Annelie Johansson, Jan Carlsson och Majken Andersson.
Suppleanter är Jonas Wångstedt, Malin Carlsson, Per Mattson, Susanne Dahlgren och Aina Andersson. Valberedningen består av Lotta Mattsson och Emil Andersson. Föreningens revisorer är Egon Österberg, Marianne Lorentzon och Kerstin Windestål.


Januari
30 januari var det grötfest enligt tradition. Det bjöds bland annat på gröt och goda tårtor. Våra egna artister Göran Gustafsson och Mikael Skog underhöll oss.
22 januari var det julgransröste med dans ackompanjerad av Görans dragspelsmusik och lekar kring granen. Det gick inte att ta miste på barnens glädje då tomten kom på besök.

Mars
13 mars var det viskonsert med trion Emma, Erica och Henrik. Den fullsatta bygdegården fick njuta av folkmusik och visor. I pausen gjorde också Eivor Engström ett bejublat framträdande med blåshjälp av Arne Johansson.

April
21 april hade vi påsk pysseldag för barnen i bygdegården. Fantasifulla påskkärringar, marsipangodis och påsktuppar tillverkades.
25 april startade tipspromenaderna med våfflor.
27 april hade vi en arbetskväll med utomhusstädning. Egon kokade korv till alla som deltagit.
Valborg firade vi tillsammans med Jättafjätskören och vårtalare Maria Henriksson vid Jättafjät med traditionsenlig eld. Därefter var det kaffeservering och underhållning i bygdegården. Österängs stolthet Jättafjätskören sjöng för oss.

Juni
Midsommar firades med dans runt midsommarstången. Nisse Thunborg spelade. Efteråt bjöds på kaffe och mängder av tårta. Vi fortsatte med allsång inomhus medan Nisse fortsatte att spela.

Juli
6 juli var det allsångskväll med Jättafjätskören. Många tog med sig egna stolar och sjöng för full hals den ljumma sommarkvällen. Till försäljning fanns korv med bröd, kaffe och rulltårtsbakelser.
16 juli var det loppmarknad. Många hade skänkt saker till bygdegårdens eget loppisbord. Gårdsplanen och gräset myllrade av försäljare och köp- och fikasugna besökare.

September
8 september var det återigen arbetskväll. Städning av källaren, lagning av räcket, beachvolleyplanen och utomhusstädning stod på schemat.
17 september kom Elvis till bygdegården i form av Kent Lundberg och Lasse Magnell tillsammans med Jättafjätskören. ”Love me tender” var ett urval av Elvis repertoar.

Oktober
2 oktober var det tid för ”Tid för avgång –en skenbar komedi” . För femte året besökte Panikteatern Österäng. Det bjöds på räksoppa och en allvarlig historia med komiska inslag.

December
Lördag 3 december var det så dags för den traditionella julmarknaden anordnad av vävstugan med många utställare och besökare.
10 december var det Luciafirande med Jättafjätskören med en fullsatt bygdegård.
Bygdegården har varit en samlingspunkt. Måndagsträffarna och gymnastikföreningen är trogna hyresgäster i bygdegården. Dessutom tillkommer bastubad och Österängsboa.

Slutligen vill vi framföra Ett stort tack till alla som under året ställt upp, ingen nämnd och ingen glömd.
Vi hoppas att år 2012 skall bli ett lika bra år som 2011 med samma anda som förut.
Styrelsen