Bra bygdegård blir bättre!

Det händer mycket i Österängs bygdegård just nu. Hela det gamla köket har rivits ut och kommer att ersättas med modern utrustning och även ytorna för disk och servering kommer att bli avsevärt mycket större än tidigare. Redan i höstas påbörjades en mindre tillbyggnad i anslutning till köket, som ger en ny köksentré med toalett samt förvaring av bl.a städutrustning. Nya serveringsluckor har tagits upp såväl mellan kök och stora salen som mellan kökets serveringsdel och entrén.
Ny ventilation håller på att färdigställas och den tidigare vävstugan på andra våning har gjorts om till ett aktivitetsrum. Där finns ett stort konferensbord med 12-15 sittplatser och där ska ordnas med utrustning för data- och videoprojektion. Detta rum är redan nu klart och lämpligt att hyra för sammanträden och årsmöten. Detta rum har målats om och fått ny golvbeläggning och detsamma gäller för stolförrådet i anslutning till stora salen. Den utrustning för föreningens gym, som tidigare fanns på andra våning, har nu flyttats ner till ett utrymme i källarplanet, som även det fått en rejäl aniktslyftning..
En byggfirma har anlitats för de mer omfattande arbetena, men i övrigt har ett mycket stort ideellt arbete utförts av föreningens medlemmar.
Vår plan är att allt ska vara klart till den första april, men tack vare att allt flyter på mycket bra kan det även bli klart några veckor tidigare.

2020-01-12

Se kort bildspel här: